Over ons mindfulrijk

Wendbare overheid

Een snel veranderende maatschappij vraagt om een wendbare overheid. Bij het Programma Mindful Rijk richten wij ons op alle rijksambtenaren. In deze tijden waarbij mensen 24/7 bereikbaar zijn en constant geprikkeld worden door informatie is mindfulness een krachtige middel waarbij je leert hoe je hiermee om kunt gaan. Door beoefening van mindfulness en meditatie leer je bewust met jouw aandacht om te gaan en dat heeft direct gevolg voor hoe je je voelt, hoe je met anderen omgaat en de prestaties die je levert. Dit wordt onderbouwd door de vele wetenschappelijk onderzoeken die over de positieve effecten van mindfulness bekend zijn.