thumbnail_DSC_0507

Inge stelt zich voor

Over Inge Witkamp, Founder van Mindful Rijk

Hoe is het programma Mindful Rijk ontstaan?

Ruim 12 jaar beoefen ik nu meditatie en er valt nog zoveel te ontdekken. Gaande weg ben ik hier steeds enthousiaster over geworden.  Uiteindelijk heb ik besloten om mij om te laten scholen tot mindfulness- en compassietrainer met als specialisatie binnen organisaties. Ik was werkzaam bij Rijkswaterstaat en ben toen vrijgemaakt om een pilot mindfulness uit te voeren. De uitkomsten waren zeer positief en heeft ertoe geleidt dat mindfulness opgenomen is in het leerpakket voor medewerkers. De tijden dat mindfulness als een zweverige bezigheid werd gezien is allang voorbij. Juist op de werkvloer is dit ontzettend krachtig. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken laten de bijzondere resultaten zien bij mindfulness op het werk. En dat is ook juist zo mooi aan mindfulness: het is meetbaar.”

Tijdens de pilot mindfulness die ik in 2017 uitvoerde bij RWS ben ik in contact gekomen met Hong-Ling Chi in het kader van kennisdeling. Onze ideeën over mindfulness binnen de overheid hadden veel raakvlakken en we hebben besloten ons samen in te zetten om dit gedachtengoed verder te brengen binnen de overheid. In middels is ons initiatief uitgegroeid tot een geliefd en goed gewaardeerd programma binnen de Rijksoverheid.

Waarom binnen de overheid?

Juist binnen de overheid past mindfulness heel mooi. De overheid zet zich in voor het maatschappelijk belang, het groter goed, waar mindfulness een positieve uitwerking op heeft. Het strategisch personeelsbeleid gaat over vaardigheden die te ontwikkelen zijn door middel van mindfulness. Denk zo eens aan wendbaarheid, inclusie en een positieve werkomgeving. De Rijksoverheid staat voor een grote veranderopgave. Mindful Rijk heeft subsidie gekregen vanuit het A&O fonds Rijk om met de verschillende ministeries mee te denken over deze veranderopgave.

Wat vind je het meest bijzonder aan mindfulness?

Er zijn veel aspecten die ik bijzonder vind aan mindfulness, maar als ik moet kiezen dan zou ik gaan voor de invloed die mindfulness heeft op het ontwikkelen van een vriendelijke houding. Dit krijg ik ook vaak terug van de deelnemers uit de training: dat ze echt kunnen voelen dat ze vriendelijker zijn geworden. Daarnaast wijst onderzoek uit dat we gemiddeld 90.000 uren van ons leven aan werk spenderen. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat wij deze tijd op een gezonde, bevlogen wijze spenderen. Vanuit mijn mindfulness expertise ben ik erg enthousiast over mindfulness vanuit de positieve psychologie. Tijdens deze training ontwikkel je jouw mindfulness en richt je de aandacht op jouw sterke kanten.

Ik heb ik mij gespecialiseerd in mindfulness in organisaties door middel van de volgende opleidingen / certificeringen:

  • MBSR / MBCT cat 1 Trainer via de VMBN.
  • MBE (Mindfulness-Based Emotionele Intelligentie) meditatietrainer in organisaties.
  • MIO (Mindfulness In Organisaties).
  • MBSP (Mindfulness-based Strength Practice).
  • MBCL (Compassie) Register A  www.compassietraining.nl.

Momenteel volg ik een post-master positieve psychologie in organisaties waarbij de eindopdracht gaat over de effecten van mindfulness op het floreren van medewerkers.

Heb jij interesse in mindfulness? Neem gerust contact op voor persoonlijk advies of advies op organisatieniveau.

Mindful groeten,

Inge Witkamp

photo-1502230831726-fe5549140034

De missie van Mindful Rijk

Onze missie is het creëren van een positieve werkomgeving binnen het Rijk, waarin haar medewerkers kunnen floreren. We richten ons op vitaliteit, groei, samenwerken, wendbaarheid én duurzaam inzetbaarheid zodat wij ons samen in kunnen zetten voor Nederland

Over ons mindfulrijk

Wendbare overheid

Een snel veranderende maatschappij vraagt om een wendbare overheid. Bij het Programma Mindful Rijk richten wij ons op alle rijksambtenaren. In deze tijden waarbij mensen 24/7 bereikbaar zijn en constant geprikkeld worden door informatie is mindfulness een krachtige middel waarbij je leert hoe je hiermee om kunt gaan. Door beoefening van mindfulness en meditatie leer je bewust met jouw aandacht om te gaan en dat heeft direct gevolg voor hoe je je voelt, hoe je met anderen omgaat en de prestaties die je levert. Dit wordt onderbouwd door de vele wetenschappelijk onderzoeken die over de positieve effecten van mindfulness bekend zijn.