Programma Mindful Rijk levert goede resultaten binnen Rijksoverheid

Wat bedrijven als Google, Apple, Intel en SAP al jaren toepassen vindt nu ook steeds meer haar weg binnen de Rijksoverheid: het trainen van aandacht door mindfulnesstraining werkt. Niet alleen om slimmer met stress om te gaan, maar ook om samenwerking, innovatie, productiviteit en de wendbaarheid van medewerkers een boost te geven. 

Exponentiële toename aan wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness in organisaties in de afgelopen vijf jaar

Sinds oktober 2018 biedt Mindful Rijk rijksbreed trainingen en impactmetingen. Daarnaast adviseren zij rijksonderdelen in de toepassing en opbrengsten van mindfulness op de werkvloer. 

Hong-Ling Chi (toen projectleider ICT bij I-Interim Rijk) en Inge Witkamp (toen marktadviseur en trekker pilot mindfulness bij Rijkswaterstaat) timmerden al enige tijd enthousiast aan de weg toen ze elkaar ontmoeten in 2017. Gestaafd door hun eigen ervaring en de reacties op de trainingen en workshops ontstond al snel de basis voor Mindful Rijk: ruim 120.000 mensen zetten zich bij de Rijksoverheid dagelijks in voor Nederland – hoe maken we mindfulnesstraining en de positieve effecten daarvan toegankelijk én aantrekkelijk voor hen?

Inmiddels is Mindful Rijk bijna een jaar onderweg en het resultaat mag er wezen: ruim 400 mensen getraind, 12 langere trainingstrajecten afgerond en menig organisatie geadviseerd. Inmiddels zijn er samenwerkingen en verkenningen met meerdere rijksorganisaties voor opschaling en verbreding van de samenwerking.

Uit metingen door Mindful Rijk blijkt dat deelnemers grote impact ervaren van mindfulnesstraining op hun werk. Ze rapporteren effecten als beter om kunnen gaan met complexiteit en hectiek; betere focus; verbeterde vitaliteit en het ervaren van meer (werk)geluk. 

Onderdelen van de Rijksoverheid kunnen zich aansluiten bij Mindful Rijk voor mindfulnesstrainingen, (kennismakings)workshops, productontwikkeling en advies op organisatieniveau over de implementatie van mindfulness. 

Waarom Mindful Rijk

Mindfulness op werk biedt grote kansen en vraagt om een gedegen implementatie. Daarom is Mindful Rijk gericht op: 

  • Eén plek voor mindfulnessexpertise voor de gehele Rijksoverheid. Alle diensten van Mindful Rijk zijn gericht op de zakelijke omgeving en dragen bij aan het Strategisch Personeelsbeleid Rijk. Voor ambtenaren door ambtenaren. 
  • Mindfulness implementeren door passende oplossingen. Mindful Rijk kan aansluiten op de vraag met een variatie aan trainingen zoals Mindful Werken, Mindful Leiderschap, Emotionele Intelligentie, Mindful Teamwerk, Mindfulness Based Strength Practice en meer. 
  • Werken vanuit community. Van de ruim 120.000 mensen die werken voor de Rijksoverheid is naar schatting al 12.000-24.000 al min of meer bezig met het trainen van aandacht. Ook lopen er al veel mindfulnessprojecten. Mindful Rijk verbindt hen stimuleert van daaruit instroom, impact (en de retentie daarvan) voor de gehele Rijksoverheid. 
  • Richten op amplitie: het creëren van een positieve werkomgeving met bevlogen medewerkers. Dit voorkomt problemen en helpt medewerkers floreren. Mindful Rijk biedt trainingen met een positieve ontwikkelingsgerichte toonzetting gestaafd met inzichten uit de positieve psychologie. 

Ben je benieuwd wat het programma Mindful Rijk voor jouw organisatie of team kan betekenen? Neem gerust contact op met Hong-Ling of Inge via info@mindfulrijk.nl.

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rond Mindful Rijk, kan dat ook door een berichtje te sturen naar info@mindfulrijk.nl met als onderwerp ‘inschrijven mailinglijst’.

Hong-Ling Chi & Inge Witkamp, de oprichters van Mindful Rijk

Comments are closed.