Word de effectievere en alertere versie van jezelf

Trainingen

Mindfulness is voor iedereen die openstaat om zelf actief te willen bijdragen aan hun eigen welzijn en persoonlijke effectiviteit. Het vraagt wel de juiste motivatie, van je wordt verwacht dat je 6 dagen in de week oefent. Dat vraagt om eigen inzet.

Mindful Rijk biedt de onderstaande trainingen aan.

AANBOD TRAININGENMEDEWERKERTEAMMANAGER
MINDFULNESS-BASED EMOTIONELE INTELLIGENTIEXX
MINDFUL WERKENXXX
MINDFULNESS-BASED COMPASSIONED LIVINGXXX
MINDFUL LEIDERSCHAP  X
MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTIEX  

Mindfulness Based Emotional intelligence

MBE staat voor Mindfulness Based Emotional intelligence, een stroming binnen de mindfulness. MBE is ontstaan in een samenwerking tussen Google en Stanford University. Adviseurs waren Zen leraar Norman Fisher, Jon Kabat-Zinn en emotionele intelligentie goeroe Daniel Goleman. De stroming onderscheidt zich door de toepasbaarheid in het dagelijks werk en leven. MBE leidt onder andere tot verhoogd zelfbewustzijn, communicatie met aandacht, stress management, verhoogde empathie en compassie, werken met aandacht, motivatie en toegenomen sociale vaardigheden. De MBE training is laagdrempelig en past prima bij een eerste kennismaking met mindfulness.

 • Duur totale training: 6 weken
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur
 • Dagelijks huiswerk: 15 – 30 minuten

 

Mindful Werken

leren om soepel en met aandacht te schakelen tussen actie en reflectie. Dat is mindfulness. Je voelt je er meer ontspannen door, veerkrachtiger en minder opgejaagd. En dat merk je: je hebt meer overzicht, werkt effectiever samen en bent een stuk creatiever. Je leert in negen weken (acht lessen en een stiltesessie) mindfulness te gebruiken om je werkende leven aangenamer te maken en met een heldere geest je werk effectiever kunt aanpakken.

Voor deze trainingen zijn bij Rijkswaterstaat impactmetingen uitgevoerd. Gemiddeld 72 % van de deelnemers ervoeren een hoge impact van de training op hun leven. De training is gemiddeld met een 8.9 gewaardeerd.

De training leidde onder andere tot aantoonbaar veranderd werkgedrag, persoonlijke inzichten, verbeterde slaap, minder ervaren van werkdruk en een algehele meer vriendelijke houding. Tijdens deze training wordt de verdieping gezocht in meditatieve oefeningen.

 • Duur totale training: 9 weken (8 lessen en een stiltesessie)
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 4 uur
 • Dagelijks huiswerk: tussen de 30 en 45 minuten

 

Mindfulness Based Compassioned Living

Deze training is bedoeld voor mensen die al een mindfulnesstraining gedaan hebben en openstaan voor nader zelfonderzoek en willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Het is een verdiepende training waar nader ingezoomd wordt op een milde vriendelijke houding. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat compassietraining verhoogde activiteit in de prefrontale cortex teweeg brengt met daarbij verbluffende resultaten op welzijn en emoties.

 • Duur totale training: 9 weken
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 2 uur
 • Dagelijks huiswerk: 45 minuten

 

Mindful Leiderschap

Mindfulness maakt je werk meer ontspannen en effectiever. Je ontwikkelt mentale veerkracht om effectief te schakelen tussen waar je mee bezig bent. In deze training leer je wat mindfulness precies is en hoe je het kunt toepassen in je eigen leiderschap, in het werken met teams en bij het creeeren van een positieve en productieve organisatiecultuur. De training is helder, praktisch en nuchter.

 • Duur totale training: 10 weken
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 4 uur
 • Dagelijks huiswerk: 45 minuten

 

MBSP Mindfulness Based Strenght Practice

Sterke kanten zijn onze positieve karaktereigenschappen die je gedrag, je denken en je gevoel beïnvloeden. Deze mindfulness training is ontstaan vanuit de positieve psychologie. Onder leiding van Martin Seligman en Chris Peterson heeft het VIA Institute gewerkt aan Character Strenghts. Uit onderzoek blijkt dat het leren kennen en gebruiken van je sterke kanten samenhangt met hoger welbevinden en betere prestaties (Niemiec, 2017).

Tijdens een mindfulnesstraining leer je om jouw aandacht bewust te richten. In deze training leer je om jouw aandacht te richten op jouw sterke kanten. Je wordt je dan meer bewust van jouw positieve eigenschappen, van wat je energie geeft en waar je goed in bent. Deze Mindfulness Based Strengths Practice (MBSP) is ontwikkeld door Ryan Niemiec (2014), directeur van het VIA Institute on Character.

Voor deze training heb je geen ervaring met mindfulness nodig. In november start de eerste MBSP training vanuit Mindful Rijk. Deze training past uitstekend bij de missie van Mindful Rijk: het creëren van een positieve werkomgeving binnen het Rijk, waarin haar medewerkers kunnen floreren. We richten ons op vitaliteit, groei, samenwerken, wendbaarheid én duurzaam inzetbaarheid VOOR NEDERLAND.

 • Duur totale training: 9 weken
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 4 uur
 • Dagelijks huiswerk: 30 – 45 minuten